Home > Adviesrecht oudercommissie

Adviesrecht oudercommissie

In de Wet Kinderopvang is vastgelegd over welke onderwerpen de oudercommissie adviesrecht heeft. Het gaat om de volgende onderwerpen:

  1. uitvoering pedagogisch beleid, betreffende het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten en inzetbaarheid van beroepskrachten in opleiding;
  2. spel en ontwikkelingsactiviteiten, waaronder voorschoolse educatie
  3. voedingsaangelegenheden
  4. openingstijden
  5. vaststelling of wijziging van een klachten- en geschillenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
  6. wijziging van de prijs.

Daarnaast zien we in onze oudercommissies een constructieve sparringpartner voor andere onderwerpen die de vestiging aangaan.

Onze oudercommissies werken op basis van een reglement volgens het model dat ontworpen is door de belangenvereniging voor ouders, BOinK, en de brancheorganisatie Kinderopvang.