Home > De Centrale Oudercommissie

De Centrale Oudercommissie

De Centrale Oudercommissie (COC) behartigt de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau binnen de organisatie. Tot het aandachtsgebied van de COC behoren onderwerpen die locatie overstijgend van aard zijn. De COC kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen aan de directie over uitvoering algemeen kwaliteitsbeleid, algemeen pedagogisch beleidsplan, algemeen voedingsbeleid, openingstijden, tariefswijzigingen, klachtenreglement.

Bekijk het Huishoudelijk Reglement van de Centrale Oudercommissie
De COC is bereikbaar via: [email protected]

Andre van den Heuvel (voorzitter)

Ik heb twee kinderen op de BSO van Ludens.

 

Chantal Berkel

Ik heb een kind op het KDV van Ludens.

Judith Baart

Ik heb twee kinderen op het KDV van Ludens.

Sjors Overman

Ik heb een kind op de BSO van Ludens

Iris de Ruiter

Ik heb twee kinderen bij het KDV en de BSO van Ludens.

Kimberly Edzes

Ik heb een kind op het KDV van Ludens.