Home > De Centrale Oudercommissie

De Centrale Oudercommissie

De Centrale Oudercommissie (COC) behartigt de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau binnen de organisatie. Tot het aandachtsgebied van de COC behoren onderwerpen die locatie overstijgend van aard zijn. De COC kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen aan de directie over uitvoering algemeen kwaliteitsbeleid, algemeen pedagogisch beleidsplan, algemeen voedingsbeleid, openingstijden, tariefswijzigingen, klachtenreglement.

Bekijk het Huishoudelijk Reglement van de Centrale Oudercommissie
De COC is bereikbaar via: coc@kindencoludens.nl

Yefke Patiwael (voorzitter)

Andre van den Heuvel (vice-voorzitter)

 

 

Alex Griffioen

 

Iris de Ruiter

Noor Buur