Home > Groeimeter

Groeimeter

‘Wij zetten ons iedere dag in om alle kinderen de ruimte te geven om zichzelf te zijn.  Ze te zien en te horen. En samen plezier te maken. We zorgen voor een omgeving waarin iedereen de wereld kan ontdekken en zich spelend kan ontwikkelen op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo, samen of alleen. Zo groeien kinderen op met vertrouwen in elkaar en in zichzelf.’

Met deze belofte zijn wij dagelijks aan het werk. Onze pedagogische visie speelt hierin een belangrijke rol. We gaan uit van wat een kind allemaal al is en kan. En bieden kinderen een fijne omgeving waarin zij zelf kunnen experimenteren, spelen, onderzoeken, ontdekken en vooral ook ervaren en doen.

 

Met de Ludens Groeimeter geven we onze pedagogische visie in tekst en beeld weer. Hij bestaat uit 10 krachtige items met daarbij concrete voorbeelden van hoe onze pedagogische medewerkers dit vertalen in hun dagelijks werk met de kinderen. Deze Groeimeter geeft iedereen (óók ouders) handvaten om die warme en stimulerende omgeving voor alle kinderen te creëren en te koesteren. Een omgeving waarin kinderen begeleid worden door pedagogisch medewerkers die vertrouwen in hen hebben en een voorbeeld zijn waar ze van kunnen leren. En die de kinderen iedere dag weer stimuleren: ‘Probeer het maar, jullie kunnen het best!’
Lees meer over onze Pedagogiek

Groeimeter Uitdagende omgeving

Meer informatie