Home > Nieuws en activiteiten > Maatschappelijke kinderopvang

ontwikkelingsamen

Maatschappelijke kinderopvang

Wist je dat Ludens een maatschappelijke kinderopvang is? Dat betekent dat wij als maatschappelijke onderneming geen winstoogmerk of aandeelhouders hebben. Wat we verdienen wordt bij ons rechtstreeks geïnvesteerd in het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen die bij ons spelen.  Ook zetten we ons als echte Utrechtse kinderopvang in voor kinderen in Utrecht. Zo zijn wij aangesloten bij De Vreedzame Wijk en ondersteunen initiatieven voor het bevorderen van diversiteit. Dit doen wij vanuit onze betrokkenheid bij de kinderen in onze stad.

 

Ieder kind heeft recht op goede kinderopvang. Op die manier ontstaan er gelijke kansen en kunnen achterstanden worden voorkomen. Als maatschappelijke kinderopvang hebben wij vanuit deze overtuiging bijvoorbeeld ook groepen speciaal voor kinderen die binnen een reguliere BSO extra aandacht en structuur krijgen aangeboden. Ook zitten wij ook op zoveel mogelijk plekken in Utrecht, ook waar van oorsprong niet veel kinderopvang zit maar kinderen en ouders het wèl hard nodig hebben. Sinds januari 2020 biedt Ludens ook voorschoolse educatie aan voor peuters die thuis de Nederlandse taal niet of weinig spreken. Wij werken hierin nauw samen met onderwijspartners. Hierdoor hebben zoveel mogelijk Utrechtse kinderen toegang tot kind-nabije begeleiding en bevorderen we samen diversiteit!

Conflicten oplossen, zelfredzaamheid en samenwerken; wij geven kinderen van kleins af aan de ruimte deze vaardigheden te ontwikkelen. Je vindt ze ook terug op onze Groeimeter. Ze staan daar omdat wij graag nadenken over wat kinderen van nu nodig hebben voor straks. Hoe vindt een kind een plek in onze samenleving en wat kan Ludens daaraan bijdragen? Als lid van de Brachevereniging Maatschappelijke Kinderopvang zorgen wij er daarom voor dat er geïnvesteerd wordt in kwaliteit en innovatie. Als maatschappelijke kinderopvang gaat het dan ook niet om winst, maar om het creëren van gelijke kansen voor ieder kind op zelfontplooiing.

Gerelateerde artikelen