Home > Nieuws en activiteiten > Seksuele ontwikkeling

ontdekkenontwikkeling

Seksuele ontwikkeling

Bij Ludens hebben we aandacht voor seksuele ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13. Seksuele ontwikkeling is namelijk veel meer dan alleen seksualiteit. Het gaat over liefde, relaties, vriendschap, bewustwording, zeggen wat je wel en niet wilt en trots zijn op je lichaam. Wij begeleiden kinderen hierbij door hen te leren dat zij zichzelf mogen zijn. Ook laten we hen bewust worden van gevoelens, grenzen en wensen van zichzelf en die van de ander!

 

Onze visie op de begeleiding van seksuele ontwikkeling hebben we vastgelegd in ons beleid seksuele ontwikkeling. Bekijk hier onze flyer hierover en hier meer achtergrondinformatie. Naast de handvatten die dit biedt in de omgang met kinderen op de groep, staan er ook bijvoorbeeld tips in voor spelmateriaal en boeken. Als partners in de opvoeding delen we graag onze beste en leukste tips met jullie! Lees ook onze pedagogische blog hierover voor tips en meer toelichting.

Wist je dat we ook op andere manieren aandacht besteden aan zelfbewustzijn en zelfvertrouwen van kinderen? Tijdens ons inspiratiethema Dit ben ik gaan we op ontdekkingstocht door ons eigen lichaam. Ontdek je mee?

Voor alle ouders hebben we hieronder interessante informatie over seksuele ontwikkeling op een rijtje gezet.

 

Verder lezen

 • Handreiking sekse, gender & seksuele diversiteit – In deze handreiking worden de begrippen sekse, gender en seksuele diversiteit uitgelegd en wordt
  achtergrondinformatie gegeven over LHBTI+ (lesbisch, homo, bi+, transgender en intersekse) thema’s
  en vragen die voor kinderen of ouders belangrijk kunnen zijn.
 • Vragenlijst – Praten met kinderen over seksualiteit kan soms best een zoektocht zijn. Wat zeg je wel, wat zeg je niet? Op welke leeftijd kun je daar het beste
  mee beginnen? En wanneer is een kind toe aan concrete informatie over seksualiteit. Kortom, het welbekende gesprek over de bloemetjes en de
  bijtjes, maar dan met de kennis van nu.
 • Verhalenbundel Intersekse (ervaringsverhalen van ouders)
 • Vlaggensysteem. Gids voor ouders. Het Vlaggensysteem onderscheidt zes criteria voor gezond seksueel gedrag. Door kinderen en jongeren vertrouwd te
  maken met die criteria, breng je ze de spelregels voor gezond seksueel gedrag bij. Dan weten ze waar ze rekening mee moeten houden zodra er seksualiteit in
  het spel is.
 • Seksuele opvoeding Rutgers 0 – 18

 

 

Gerelateerde artikelen