Home > Nieuws en activiteiten > Pedagogiek toegelicht: Tweede taalverwerving bij kinderen

pedagogiek-toegelicht

Pedagogiek toegelicht: Tweede taalverwerving bij kinderen

Hoe zit het nu eigenlijk met het leren van het Nederlands als tweede taal? Op het consultatiebureau wordt mogelijk het advies gegeven om zoveel als kan de moedertaal met een kind te spreken, terwijl de leerkracht op school misschien wel het advies geeft om Nederlands te spreken met een kind. Hoe zit dit nu in elkaar? En welke rol speelt het verwerven van de eerste taal hierin? Onze voorschoolse educatie (VE) coach Saskia Hartman en onze pedagoog Lucina Koolhof leggen het hieronder voor je uit!

Als volwassene speel je een belangrijke rol in de taalverwerving- en ontwikkeling van een kind. Het leren van taal is een ingewikkeld proces en begint al vroeg. De omgeving speelt hierbij een belangrijke rol. Zo leren baby’s al vroeg welke betekenis bepaalde klanken hebben in hun moedertaal en de belangrijke klanken gaan ze imiteren. Ook leert een kind dat wat er gezegd wordt betekenisvol is en er grammaticale regels zijn die eigen gemaakt moeten worden. Zo zal een kind steeds taalvaardiger worden en de taal zelf gaan spreken.

Een kind heeft veel aan een goed voorbeeld. Zo is het belangrijk om veel te praten met een kind en/of voor te lezen in de taal die je zelf het beste beheerst en begrijpt; ook al is dit niet de Nederlandse taal. Dit wordt ook wel de taal van je hart genoemd. Voor het verbeteren van de taalvaardigheid voor jonge kinderen is vooral de groei van hun woordenschat van belang. Als een kind veel taal aangeboden krijgt, leert een kind veel nieuwe woorden. Hoe groter de woordenschat in de thuistaal, de taal van je hart, hoe makkelijker een kind een nieuwe taal leert.
Het is dan ook van belang voor de taalontwikkeling van een kind om in ieder geval één taal goed aangeboden te krijgen.  

Wanneer een volwassene de Nederlandse taal zelf (nog) niet goed beheerst, zijn er natuurlijk ook andere mogelijkheden om een kind met het Nederlands in aanraking te laten komen:

  • Gaat een kind naar het kinderdagverblijf of een peutergroep? Vraag dan eens bij een pedagogisch medewerker op de groep na welke liedjes er gezongen worden. Deze kunnen jullie vervolgens thuis ook samen zingen. 
  • Wordt er op de groep met een thema gewerkt? Vraag dan eens aan de pedagogisch medewerker van de groep welke woorden er bij het thema horen. Vaak zijn bij deze woorden ook plaatjes beschikbaar; Zo kan je kind thuis ook de plaatjes bekijken en benoemen.  
  • Het samen bekijken van een Nederlands (educatief) kinderprogramma behoort ook tot de mogelijkheden om een kind in aanraking te laten komen met de Nederlandse taal.  
  • Misschien is er een buurvrouw, oppas of familielid in de buurt die af en toe Nederlands met een kind kan spreken. 

Het allerbelangrijkste blijft uiteindelijk om veel te praten met een kind in de taal die de volwassene het beste beheerst. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen!  

Gerelateerde artikelen