Home > Kindcentrum Cartesius

Kindcentrum Cartesius

De nieuwe Utrechtse stadswijk Cartesius krijgt een eigen openbare basisschool, met naschoolse opvang en kinderopvang voor 0 tot 4-jarigen, onder hetzelfde dak.
SPO Utrecht en Ludens kinderopvang Utrecht realiseren samen Kindcentrum Cartesius. Een eigentijdse plek voor onderwijs en opvang, waar kinderen actief en met plezier samen leren en spelenderwijs de wereld ontdekken.

Dit nieuwe Kindcentrum aan de Locomotiefstraat wordt zo mogelijk volledig energieneutraal gebouwd. Er komt een basisschool, kinderopvang voor 0-4 jarigen, naschoolse opvang voor 4-13 jarigen, schooltuinen en een sporthal. En op het uitdagende speelplein kunnen kinderen uit de buurt straks ook na schooltijd spelen!
Het gebouw met sporthal, speelplein en tuinen wordt volgens planning in 2026 opgeleverd.

In januari 2024 zijn wij gestart als Kindcentrum op onze prachtige tijdelijke locatie aan de Frederik van Eedenstraat 5. Totdat het gebouw aan de Locomotiefstraat klaar is, worden kinderen daar opgevangen. In maart dit jaar starten wij met de BSO voor basisschoolkinderen van de OBS Cartesius. Op de tijdelijke locatie sluiten ook de basisschoolkinderen van de Catharijnepoort en Agora Hub030 aan, onder de naam BSO Pebbles.

Het kinderdagverblijf is voor kinderen uit de wijk Cartesius Driehoek, Wisselspoor en de Schepenbuurt. Uiteraard zijn kinderen uit de omliggende gebieden ook bij ons welkom. Op dit moment starten wij nog niet met het kinderdagverblijf.

Ben je op zoek naar opvang? Inschrijven kan via LUDENS.NL/INSCHRIJVEN/

Op de volgende data organiseren wij weer informatiebijeenkomsten op de tijdelijke locatie aan de Frederik van Eedenstraat 5 voor geïnteresseerde ouders/verzorgers over ons mooie Kindcentrum.

  • 13 maart 2024
  • 3 april 2024
  • 15 mei 2024
  • 5 juni 2024
  • 3 juli 2024

Tijdens deze bijeenkomst vertellen we meer over de opvang, het onderwijs en de planning. De bijeenkomsten zijn van 09:00 tot 10:00 uur.

U kunt zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar Joeri Baartscheer; directie.cartesius@spoutrecht.nl

Hier is ons pedagogisch plan van eisen te lezen. In dit plan staat beschreven hoe we het Kindcentrum willen vormgeven. De missie, visie en kernwaarden van ons Kindcentrum zijn in dit document te lezen. Het plan van eisen heeft gediend als richting voor het ontwerp van het nieuwe gebouw.