Home > Kindcentrum Cartesius

Kindcentrum Cartesius

De nieuwe Utrechtse stadswijk Cartesius krijgt een eigen openbare basisschool, met naschoolse opvang en kinderopvang voor 0 tot 4-jarigen, onder hetzelfde dak. SPO Utrecht en Ludens kinderopvang Utrecht realiseren samen kindcentrum Cartesius. Een eigentijdse plek voor onderwijs en opvang, waar kinderen actief en met plezier samen leren en spelenderwijs de wereld ontdekken.

Dit nieuwe kindcentrum aan de Locomotiefstraat wordt zo mogelijk volledig energieneutraal gebouwd. En op het uitdagende speelplein kunnen kinderen uit de buurt straks ook na schooltijd spelen! Het gebouw met sporthal, speelplein en tuinen wordt volgens planning in 2025 opgeleverd.

In 2023 starten wij als Kindcentrum op onze prachtige tijdelijke locatie aan de Frederik van Eedenstraat 5a. Totdat het gebouw aan de Locomotiefstraat klaar is, worden kinderen daar opgevangen. Ons streven is om in augustus/september dit jaar te starten met het kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud. Ook bieden wij BSO aan op de tijdelijke locatie voor basisschoolkinderen van de OBS Cartesius, vanaf het moment wanneer de basisschool open zal gaan. Het kinderdagverblijf is voor kinderen uit de wijk Cartesius Driehoek, Wisselspoor en de Schepenbuurt. Uiteraard zijn kinderen uit de omliggende gebieden ook bij ons welkom.

Ben je op zoek naar opvang? Inschrijven kan via LUDENS.NL/INSCHRIJVEN/

Op de volgende data organiseren wij weer informatiebijeenkomsten op de tijdelijke locatie voor ouders over ons mooie Kindcentrum:

  • 5 juli om 09.00
  • 6 september
  • 4 oktober
  • 1 november
  • 13 december

Tijdens deze bijeenkomst vertellen we meer over de opvang en het onderwijs. Je kunt je hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar Jasper Bunt; [email protected] of Kelly Pompies (clustermanager) [email protected].

Gegevens kinderdagverblijf

Adres: Frederik van Eedenstraat 5a
Telefoonnummer: 030-7210360
Openingstijden: 07:30 -18:30 uur
Algemeen pedagogisch beleid
KDV Cartesius | Landelijkregisterkinderopvang.nl