Hele dagen

Minimumafname: 1 dag per week.

Je kunt ook kiezen voor een contract van 7.00 – 17.30 uur of van 8.00 – 18.30 uur.

Bij alle vestigingen kun je incidenteel een half uur extra afnemen

Halve dagen

Minimumafname: 2 halve dagen per week

  • Ochtend: van 7.30 – 12.45 uur
  • Middag: van 12.45 – 18.00/18.30 uur.

Bij alle vestigingen kun je incidenteel een half uur extra afnemen.

Het Schoolwekenpakket

biedt opvang tijdens de 40 schoolweken, vastgesteld door het Ministerie van OCW voor basisscholen in de regio Midden. Dit pakket biedt dus geen opvang tijdens de schoolvakanties in regio Midden.

Flexibel (wisselende dagen)

bieden opvang voor wisselende dagen. Je sluit een overeenkomst af voor minimaal 91 uur per maand, circa 2 opvangdagen per week. De dagen waarop je opvang wenst, geef je 1 maand van te voren door, met een minimum van 1 dag in de week. Op deze kinderdagverblijven valt opvang om de week hier ook onder.

Lieve & Bouwe (Zuilen)

Hummeltje Overvecht)

Mus&Mees (Overvecht)

Anansi (Wittevrouwen)

Ruilen of een Extra Dag

Een contractdag ruilen of een extra hele/halve dag reserveren voor het kinderdagverblijf, kun je zelf ieder moment van de dag regelen via ‘Mijn Ludens’, onze app én digitaal ouderportaal.

Meer informatie 

Meer informatie over bovenstaande mogelijkheden: zie onze Pakketten&Tarieven 2018, of vraag naar onze opvangmogelijkheden bij Informatie & Plaatsing, ip@ludens.nl of  (030) 256 70 70.

  • xx
  • xx

xxxxxx