Home > Onze visie > Onze organisatie

Onze organisatie

Ludens is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk (not-for-profit). Het geld dat we als stichting verdienen gaat niet naar aandeelhouders of in een holding. Wat we verdienen wordt rechtstreeks geïnvesteerd in het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen die bij ons spelen. Lees er meer over in deze blog!

Ludens is onderdeel van stichting Kind & Co Ludens.

Centrale Oudercommisie en Oudercommissies

Binnen de kinderopvang is een goede samenwerking tussen ouders en pedagogisch medewerkers en teamleiders heel erg belangrijk. Ouders kunnen, door plaats te nemen in de ouderraad van de opvanglocatie van hun kind, advies uitbrengen over onderwerpen die invloed hebben op de opvang van hun kinderen. De leden van de OC gaan meerdere keren per jaar met elkaar en met de teamleider in gesprek over allerlei verschillende onderwerpen die belangrijk om samen kwalitatieve kinderopvang mogelijk te maken, zoals het inspectierapport, bijzonderheden op de locatie, activiteiten op de locatie e.d

Sinds 2021 hebben wij ook een Centrale Oudercommissie (COC). Deze bestaat uit 7 leden, ouders met kinderen bij Ludens (vertegenwoordiging BSO en KDV is 50/50). De COC is er voor inspraak van ouders op centraal beleid. Zij vergaderen 4 keer per jaar met de bestuurders. De COC heeft een gesprek over aanbod en prijs, maar ook over de centrale pedagogische visie en de klachtenregeling.

 

 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Kind & Co Ludens is bereikbaar via het secretariaat in Houten, Papiermolen 14-24, 3994 DK Houten, 030 236 10 61.

SECRETARIAAT@LUDENS.NL.

  • Bertus Koot, Voorzitter Raad van Bestuur
  • Carla van de Venne, Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

  • Dhr. J.H.M. (Jan) Putman , Voorzitter Raad van Toezicht
  • Mevrouw K.M. (Kirsten)Wolfert , Vice-voorzitter Raad van Toezicht
  • Mevrouw drs. J. (Judith) Franssen
  • Mevrouw drs. M.A. (Marijke) de Feijter
  • Mevrouw Y.S.H. (Yvonne) Schers

Jaarbeeld

Wil je meer lezen over onze activiteiten en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren? Je leest het in onze Jaarbeelden.