Home > Vestigingen > Peuteropvang/Voorschool De Olijfboom

Peuteropvang/Voorschool De Olijfboom

peuteropvang

Afrikalaan 28B
3526 VN Utrecht

pgdeolijfboom@kindenco.nl

06 – 10 99 44 53

Welkom op Peuteropvang De Olijfboom. Samen met de basisscholen Al Hambra en de Da Costa vormen wij de brede school ‘Marco Polo’. Samen met u en uw kind gaan wij net als Marco Polo op ontdekkingstocht. Hij deed dat met een boot, wij gaan op ontdekking om later verder te kunnen reizen naar groep 1 van de basisschool. Dit doen wij spelenderwijs met een nieuwsgierige blik naar groep 1.

Wij hebben twee voorschool groepen: de Rode en de Blauwe Zeester met in iedere groep 15 peuters. In onze peuterruimte creëren wij een rijke, speelse leeromgeving voor onze peuters. Dat wil zeggen dat wij spelen met uitdagend speelgoed en wij maken vaak gebruik van echte materialen in de speelhoek. Wij hebben een grote buitenspeelruimte die wij delen met de groene Zeester (peutercentrum groep van de Kaleidoskoop). Om de dag spelen deze groepen tegelijkertijd buiten. De buitenruimte is voorzien van een afsluitbare zandbak, een auto-speeltoestel en een schuur met rijdend spelmateriaal.

Ouderbetrokkenheid vinden wij erg belangrijk. Wij organiseren ouderbijeenkomsten en bespreken hier ieder thema. Wij leggen uit hoe wij aan het thema gaan werken en wisselen ideeën uit met elkaar. Uw stem stelt mee en is erg belangrijk voor ons. Aan het begin van het thema krijgen alle kinderen een themaboekje mee naar huis met daarin de nieuwe woorden die wij leren en suggesties over het thema. Het thema wordt afgesloten met een kind-activiteit op de groep.

De samenwerking met de basisschool vinden wij ook erg belangrijk. Zo volgen wij samen met de leerkrachten van groep 1 en 2 een scholing over rekenonderwijs en gaan enkele pedagogisch medewerkers de specialisatie van het jonge kind doen. Met de thema’s sluiten wij ook aan bij groep 1 en 2 van de basisschool Da Costa. Als de groepen 1 en 2 met het thema ‘Groot en Klein’ werken, heeft ons thema ook betrekking op groot en klein.

Wat maakt deze locatie bijzonder?

Informatie over deze vestiging

Openingstijden

8.30 - 17.00 uur Algemeen Pedagogisch Beleid Pedagogisch Werkplan

LRK

473439864 Inspectierapport