Home > Vestigingen > Peuteropvang/Voorschool Teun

Peuteropvang/Voorschool Teun

peuteropvang

Peuteropvang Teun: 

Per 30 augustus 2021 gaan de locaties Peuteropvang Spoorzicht en Peuteropvang Cleophas door als 1 locatie: Peuteropvang Teun.
De locatie: 
Peuteropvang Teun zit gevestigd in de geschakelde scholen: Jenaplanschool Cleophas en OBO Spoorzicht. De Peuteropvang heeft ochtend en middaggroepen. Peuteropvang Teun heeft een fijn, ruim lokaal met mooie hoeken. Aan het lokaal zit een buitenplein gevestigd die grenst aan het plein van de school. Peuteropvang Teun verzorgd een gezellige en leerzame dag. Het spelen staat bij ons centraal, van spelen word je wijs! We werken kindgericht en hebben een actieve samenwerking met onze ouders.

Op Peuteropvang Teun volgen we het programma Kaleidoscoop. Dit programma gaat er van uit dat kinderen die in een rijke speel/leeromgeving uitgedaagd worden om zelf actief bezig te zijn veel ervaringen op doen. Deze ervaringen zijn belangrijk voor veel ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld voor de taal, motoriek of expressie. We proberen zoveel mogelijk de kinderen in hun ontwikkeling te volgen, samen met hen te spelen, samen oplossingen te bedenken. Het groepsproces neemt een belangrijke plaats in.

Tijden: 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 08:15-17:00

Woensdag: 08:15-13.35

Samenwerking scholen: 

De kinderen van Peuteropvang Teun stromen door naar de Cleophasschool of naar Spoorzicht. Met beide scholen werken we nauw samen, stemmen we de samenwerking af en verzorgen we warme overdrachten. In de Cleophasschool zit tevens BSO Teun gevestigd. In Spoorzicht zit een Verbindingsgroep gevestigd (4+ groep) waar ook kinderen van Peuteropvang Teun naar toe stromen als de kleuterklas nog een stapje te veel is. Vanuit de Verbindingsgroep, samenwerking met een leerkracht van Spoorzicht en een Pedagogisch Medewerker van Ludens, wordt gekeken waar het kind naar toe stroomt. Hiervoor zijn 3 doorstroom momenten per jaar.

Wat maakt deze locatie bijzonder?

  • Opvang in de ochtend en middag, tijden aangepast op het ritme van de peuter
  • Opvang in school
  • Peuterplein
  • Gymzaal
  • KDV Mus & Mees op 2 minuten afstand
  • Vreedzaam Programma volgens Kaleidoscoop
  • Intensieve samenwerking met Jenaplanschool Cleophas en OBO Spoorzicht

Informatie over deze vestiging

Openingstijden

Ochtendgroep: 08:15-13:30 Middaggroep: 14:15-17:00 Algemeen Pedagogisch Beleid Vestigingsbijlage

LRK

105081942 Inspectierapport

In de buurt

Teun (BSO)

Neem een kijkje...

Foto album
Sinds Markus naar de voorschool op de peuteropvang gaat, gaat zijn ontwikkeling veel sneller. Buitenspelen vindt hij erg leuk en hij gaat er met veel plezier heen.

David van Leijenhorst, vader van Markus