Home > Vestigingen > Peuteropvang/Voorschool Teun

Peuteropvang/Voorschool Teun

peuteropvang

Peuteropvang Teun zit gevestigd in de geschakelde scholen: Jenaplanschool Cleophas en OBO Spoorzicht. Teun heeft een fijn, ruim lokaal met mooie hoeken. Aan het lokaal zit een buitenplein gevestigd die grenst aan het plein van de school. Het spelen staat bij ons centraal, van spelen word je wijs! We werken kindgericht en hebben een actieve samenwerking met onze ouders.

Op Peuteropvang Teun volgen we het programma Kaleidoscoop. Dit programma gaat er van uit dat kinderen die in een rijke speel/leeromgeving uitgedaagd worden om zelf actief bezig te zijn veel ervaringen op doen. Deze ervaringen zijn belangrijk voor veel ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld voor de taal, motoriek of expressie. We proberen zoveel mogelijk de kinderen in hun ontwikkeling te volgen, samen met hen te spelen, samen oplossingen te bedenken. Het groepsproces neemt een belangrijke plaats in.

Wat maakt deze locatie bijzonder?

  • Samenwerking met Jenaplanschool Cleophas en OBO Spoorzicht
  • Peuterplein
  • Gymzaal
  • Vreedzaam Programma volgens Kaleidoscoop

Informatie over deze vestiging

Openingstijden

Ochtendgroep: 08:15-13:35 Middaggroep: 14:15-17:00 Algemeen Pedagogisch Beleid Pedagogisch Werkplan

LRK

105081942 Inspectierapport

In de buurt

Teun

Neem een kijkje...

Foto album
Sinds Markus naar de voorschool op de peuteropvang gaat, gaat zijn ontwikkeling veel sneller. Buitenspelen vindt hij erg leuk en hij gaat er met veel plezier heen.

David van Leijenhorst, vader van Markus