Home > Visie van Thomas Gordon

Visie van Thomas Gordon

Bij Ludens hebben we een eigen visie op kinderen. Deze is gebaseerd op de Gordon-methode. Dr. Thomas Gordon, een klinisch psycholoog, ontwikkelde een communicatiemodel om effectief, respectvol en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar te communiceren. Daarin zitten begrippen als actief luisteren, ik-boodschappen en een overlegmethode om conflicten op te lossen zonder verliezers verwerkt.

Alle medewerkers van Ludens volgen een Gordon-training. Dit zie je terug in hoe we bij Ludens met de kinderen omgaan. Nieuwsgierig naar hoe we dit precies doen? In onze Groeimeter-filmpjes zie je voorbeelden op onze kinderdagverblijven en BSO’s en leggen onze pedagogisch medewerkers alles uit. Hieronder lees je meer over hoe wij de pedagogiek van Gordon dagelijks toepassen.

 

Ik-boodschappen

Als we tegen een kind praten, doen we dat veel vanuit onze eigen gevoelens en behoeften: ik-boodschappen. Bijvoorbeeld: “Ik vind het vervelend wanneer je zo hard schreeuwt” in plaats van “Je schreeuwt te hard”.

Actief luisteren

Als we naar kinderen luisteren, hebben we ook oor voor de (achterliggende) gevoelens en behoeften: actief luisteren. Hierdoor ontstaat wederzijds vertrouwen tussen de pedagogisch medewerker en de kinderen waardoor positieve beïnvloeding van het gedrag mogelijk wordt.

Rekening houden met anderen

Kinderen hebben veel behoefte aan aandacht en die aandacht geven we ook. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen leren dat anderen ook behoeften hebben. Zo krijgen kinderen oog voor de ander.

Voor jezelf opkomen

Conflicten lossen we zo op dat iedereen wint en niemand verliest: we helpen de kinderen voor zichzelf op te komen, dit te verwoorden en tegelijkertijd ook rekening te houden met de gevoelens en behoeften van anderen.

 

Tijd en ruimte om te ontwikkelen

We geven de kinderen de tijd en de ruimte om zich te ontwikkelen; ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Niet oordelen over gedrag

We kijken goed naar elk kind. Het gedrag van een kind en ons oordeel daarover, kunnen we goed van elkaar scheiden. Hierdoor zien we eerder en beter wat een kind nodig heeft, bijvoorbeeld aan aandacht of uitdaging.

Meer weten?

Meer weten over de Gordon-methode of interesse om deze manier van communiceren te gebruiken in je eigen gezin of tijdens je werk? Onze Gordontrainer Saskia Henderson schreef meerdere boeken over deze communicatiemethode!