Home > Visie van dr. Thomas Gordon

Visie van dr. Thomas Gordon

Dr. Thomas Gordon ontwikkelde een communicatiemodel om effectief, respectvol en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar te communiceren. Hij introduceerde daarin begrippen als actief luisteren en ik-boodschappen, en een overlegmethode om conflicten op te lossen zonder verliezers.

Alle medewerkers van Ludens volgen de Gordon-training ‘Effectief omgaan met jonge kinderen’. Dit zie je terug in hoe we bij Ludens met de kinderen omgaan:

IK-BOODSCHAPPEN

Als we tegen een kind praten, doen we dat veel vanuit onze eigen gevoelens en behoeften: ik-boodschappen. Bijvoorbeeld: “Ik vind het vervelend wanneer je zo hard schreeuwt” in plaats van “Je schreeuwt te hard”.

ACTIEF LUISTEREN

Als we naar kinderen luisteren, hebben we ook oor voor de (achterliggende) gevoelens en behoeften: actief luisteren. Hierdoor ontstaat wederzijds vertrouwen tussen de pedagogisch medewerker en de kinderen waardoor positieve beïnvloeding van het gedrag mogelijk wordt.

REKENING HOUDEN MET ANDEREN

Kinderen hebben veel behoefte aan aandacht en die aandacht geven we ook. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen leren dat anderen ook behoeften hebben. Zo krijgen kinderen oog voor de ander.

VOOR JEZELF OPKOMEN

Conflicten lossen we zo op dat iedereen wint en niemand verliest: we helpen de kinderen voor zichzelf op te komen, dit te verwoorden en tegelijkertijd ook rekening te houden met de gevoelens en behoeften van anderen.

TIJD EN RUIMTE OM TE ONTWIKKELEN

We geven de kinderen de tijd en de ruimte om zich te ontwikkelen; ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

NIET OORDELEN OVER GEDRAG

We kijken goed naar elk kind. Het gedrag van een kind en ons oordeel daarover, kunnen we goed van elkaar scheiden. Hierdoor zien we eerder en beter wat een kind nodig heeft, bijvoorbeeld aan aandacht of uitdaging.