Home > Vreedzame wijk

Vreedzame wijk

Kinderopvang maakt deel uit van de samenleving, net zoals scholen, speeltuinen, buurthuizen en verzorgingstehuizen dat doen. Het initiatief De Vreedzame Wijk zorgt ervoor dat er verbindingen door de hele wijk ontstaan. Dit om te stimuleren dat kinderen (maar ook volwassenen) op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan en op een democratische manier beslissingen te nemen. Hierdoor ontstaat verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de gemeenschap.

Zorgen voor een omgeving waarin kinderen veilig kunnen opgroeien

De Vreedzame Wijk komt voort uit de Vreedzame School, waar kinderen een stem krijgen, mogen meedenken en verantwoordelijkheden hebben. Het doel van een Vreedzame Wijk is om mensen en organisaties in de wijk met elkaar in verbinding te brengen en te zorgen voor een omgeving waarin kinderen veilig kunnen opgroeien. Er wordt gestreefd naar een eenduidig pedagogisch klimaat in de wijk, waardoor kinderen overal dezelfde regels leren: thuis, op school, bij de kinderopvang en op straat. Onderdeel van de Vreedzame Wijk is het instellen van een Vreedzame Kinderraad en het opleiden van wijkmediatoren.

Het kindercentrum als oefenplaats

Het Vreedzame gedachtegoed sluit naadloos aan op de pedagogiek van Ludens. Bij Ludens kunnen kinderen in het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang oefenen en ervaring opdoen met het vreedzaam oplossen van conflicten, verantwoordelijkheid nemen en samenwerken. Zo ervaren kinderen dat ze ertoe doen en groeien ze op tot democratische burgers, met het kindercentrum als oefenplaats.

Vreedzaam werken

Ludens werkt op een vreedzame wijze. We leren de kinderen naar elkaar te luisteren, duidelijk te zijn over hun eigen gevoelens en behoeften en rekening te houden met die van iemand anders,  te overleggen en op een vreedzame manier conflicten op te lossen. Zo ervaren kinderen dat ze ertoe doen en groeien ze op tot democratische burgers, met het kindercentrum als oefenplaats.

Samen met scholen en andere partners in de wijk dragen wij deze vreedzame gedachte uit: op een positieve en zorgzame manier met elkaar omgaan en op een democratische manier beslissingen nemen. Hierdoor ontstaat verantwoordelijkheid voor de gemeenschap. Meer informatie over de vreedzame methode kun je vinden op de website van de Vreedzame School (www.vreedzameschool.nl)