Home > Buitenschoolse opvang Utrecht

Buitenschoolse opvang Utrecht

Bij onze BSO locaties in Utrecht kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar na schooltijd terecht voor professionele buitenschoolse opvang. We vangen de kinderen op in vaste groepen, met vertrouwde pedagogisch medewerkers die als mentor aan de kinderen gekoppeld zijn. Bekijk direct het aanbod (mogelijke pakketten en kosten) of vraag een rondleiding aan bij een vestiging in de buurt.

 

Hoe ziet de middag eruit?

We starten de middag altijd samen aan tafel met een eet- en drinkmoment. Er is dan tijd om na te praten over de schooldag. Daarna gaan de deuren van de groepen open en kunnen de kinderen vrij spelen, samen of alleen. De kinderen beslissen zelf of ze willen deelnemen aan de verschillende activiteiten die worden aangeboden op het gebied van sport, spel en muziek. Er is veel ruimte voor initiatieven van kinderen en we stimuleren ze om zelfstandig aan de slag te gaan. We hebben respect voor de verschillen en overeenkomsten die er zijn tussen kinderen en geven het goede voorbeeld door samen te werken en naar elkaar te luisteren.

Onze Groeimeter laat zien waar wij voor staan en hoe wij dit vertalen in ons werk met de kinderen. Bekijk de video’s.

Vertrouwen in kinderen

Bij Ludens bieden we buitenschoolse opvang in een veilige omgeving. In onze protocollen zijn afspraken vastgelegd over hygiëne en veiligheid. Ook maken we met kinderen die daar aan toe zijn en hun ouders afspraken over wat zij zelfstandig mogen doen tijdens de BSO tijd. We hebben vertrouwen in kinderen en vinden hun mening belangrijk en samen komen we tot afspraken die ervoor zorgen dat de groep een fijne plek is voor alle kinderen.

 

Ruimte voor eigenheid

Ieder kind is anders en heeft na schooltijd andere behoeftes. Waar de een graag rustig alleen wil spelen zoekt een ander kind de drukte juist op door samen te spelen. Bij de BSO’s van Ludens kan dit allemaal. We geven kinderen de ruimte om zichzelf te zijn en hebben onze groepsruimtes zo ingericht dat er volop keuze is in activiteiten en open materialen. Binnen kan er worden gebouwd, geknutseld, in de huishoek gespeeld, en muziek worden gemaakt en er is veel open spelmateriaal. Buiten spelen stimuleren we altijd. Hier kunnen kinderen hun zintuigen benutten, de natuur ontdekken en volop bewegen. We moedigen spontane activiteiten die ontstaan vanuit de kinderen altijd aan. Ook maken we soms een uitstapje, bijvoorbeeld samen een boodschap doen of naar een speeltuin of park in de buurt. Hierover maken we altijd duidelijke afspraken met de kinderen en de ouders.