Ludens

Ludens is kinderopvang in de buurt. Onze naam is gebaseerd op de Latijnse term ‘homo ludens’: de spelende mens. Spelen is belangrijk voor kinderen, voor hun ontwikkeling en ontspanning. Bij Ludens kunnen de kinderen lekker samen spelen.

Wij bieden kinderen een veilige, rijke, fantasie-prikkelende omgeving, waarin zij zelf, in hun eigen tempo, de wereld kunnen ontdekken. Samen met onze pedagogisch medewerkers die de kinderen stimuleren om vanuit hun eigen creativiteit en nieuwsgierigheid te leren en te proberen. Die dagelijks de ontdekkingstocht van de kinderen begeleiden, naar hun eigenheid, om uniek te worden en trots te zijn op wie zij zijn. Het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen is de basis van hun ontwikkeling en staat daarom voor ons centraal.

Voorschoolse educatie in Utrecht

Vanaf 1 januari 2020 zijn wij de nieuwe aanbieder van voorschoolse educatie in de stad Utrecht. Wij zetten daarmee voor een groot deel de activiteiten van Spelenderwijs Utrecht voort. In goed en constructief overleg tussen de gemeente Utrecht, Spelenderwijs Utrecht, verschillende scholenkoepels, Ludens kinderopvang, Kind & Co, en een aantal andere kinderopvangpartijen is hiermee gezorgd voor continuïteit en voortzetten van voorschoolse educatie in Utrecht. Lees er hier meer over.

Kinderopvang in de buurt

Ludens is geworteld in Utrecht.

We vinden het belangrijk om nauw betrokken te zijn bij de leefomgeving van de kinderen. Alle kinderdagverblijven en BSO’s van Ludens werken in hun wijk daarom samen met partners in de wijk. We doen dat onder meer binnen de Vreedzame Wijk en de Brede scholen in Utrecht.