Home > Onze visie > Onze pedagogiek

Onze pedagogiek

Kinderen zijn uniek, competent, krachtig en creatief. Zo kijken we bij Ludens naar kinderen. Onze pedagogiek gaat uit van wat een kind allemaal al is en kan. Om de wereld en zichzelf te leren kennen, bieden wij bij onze kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang een veilige omgeving om te spelen, want spelen is ontdekken en leren.

We zorgen voor een goed pedagogisch klimaat, een goede sfeer op de groep en plezierig contact tussen de pedagogisch medewerkers en de kinderen. Dat vinden we belangrijk. Al onze medewerkers werken daarom volgens de visie van dr. Thomas Gordon. Eén van onze babygroepen is geïnspireerd door en gebaseerd op de visie van kinderarts Emmi Pikler.

Groeimeter

Wat we doen en hoe we dat doen, staat beschreven in ons algemeen pedagogisch beleid. Op onze Groeimeter staat hoe we daar in de praktijk invulling aan geven, zoals ‘bij ons mag je vies worden’, ‘wat vinden jullie ervan?’ en ‘we lossen het samen op’.
Bekijk ook de Groeimeter video’s. Hiermee krijg je een goed beeld en een gevoel bij die praktijk invulling.

Het algemeen pedagogisch beleid vormt de basis voor ons handelen. De ontwikkeling van het kind staat hierin centraal. Wij stellen ons ten doel de kinderen emotionele veiligheid te bieden en ze de ruimte te geven hun persoonlijke en sociale competenties te ontwikkelen. We ondersteunen ze om zich de waarden en normen van onze samenleving eigen te maken.

Ludens heeft twee pedagogen in dienst die de teamleiders, de pedagogisch specialisten en de pedagogisch medewerkers ondersteunen met gesprekken, observaties, workshops en trainingen.

Spelen is ontdekken en leren

Door te spelen, oefenen kinderen alle sociale, emotionele, cognitieve, motorische, morele en communicatieve vaardigheden die ze nodig hebben. Bij de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang van Ludens wordt daarom elke dag volop gespeeld: binnen én buiten.

Spelen is natuurlijk én belangrijk

Spelen is voor kinderen iets natuurlijks. Door te spelen leren ze nadenken over dingen, vooruitdenken en plannen. Ze leren hun omgeving kennen, problemen oplossen en hoe alles werkt. Door te klimmen, klauteren en rennen ontwikkelen ze hun grove motoriek en door te knutselen en met constructiemateriaal te spelen ontwikkelen ze hun fijne motoriek. Bij onze kinderdagverblijven en BSO’s opvang bieden we daarom voor elke leeftijdsgroep verschillende activiteiten en uitdagend speelgoed aan.

Spelen betekent sociale vaardigheden opdoen

Door te spelen doen kinderen sociale vaardigheden op. Kinderen dagen elkaar uit, imiteren elkaar, er ontstaan vriendschappen en af en toe zijn er conflicten. Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn uitermate geschikt om dit allemaal op een natuurlijke, ongedwongen manier te oefenen.

Spelen vraagt om ruimte

Kinderen hebben zowel binnen als buiten plekjes nodig waar ze fijn kunnen spelen. Daarom hebben al onze locaties verschillende duidelijk herkenbaar speelplekken, waaronder een huishoek, een bouw- en autohoek, een zand/watertafel, een boekenhoek waar je even rustig kunt zitten, en een Atelier waar de kinderen eindeloos kunnen experimenteren met allerlei materialen.

Buiten kunnen de kinderen lekker bewegen en lawaai maken. Vies worden mag! Ze kunnen fietsen, met zand – water – modder kliederen, met dozen en oude lappen spelen en eindeloos struinen in de tuin waar ze beestjes kunnen zoeken, takken en bladeren verzamelen, hutten bouwen en verstoppertje spelen. Want alle kindercentra van Ludens hebben een grote buitenruimte.

Onze antroposofische locaties

Ludens heeft vier antroposofische locaties; ELFENBANKJE, ROZENROOD, PEUTERSPEELGROEP MARIJNTJE en BSO SALTO. Op deze locaties kunnen kinderen zich vrij en in hun eigen tempo ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers kijken goed naar het kind en kijken waar ze kunnen steunen, uitdagen of juist los laten. De nadruk ligt op de natuur en open materialen zoals wol, steen, vilt en hout. Spelen met open materiaal helpt bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld proeven, zien en voelen. Wat doen ze er vervolgens mee? Wij laten kinderen hun eigen spel bedenken en volgen dit. Vrije expressie, veel plezier en creativiteit staan bij ons voorop!