Kinderen zijn uniek, competent, krachtig en creatief. Zo kijken we bij Ludens naar kinderen. Onze pedagogiek gaat uit van wat een kind allemaal al is en kan. Om de wereld en zichzelf te leren kennen, bieden wij bij onze kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang een veilige omgeving om te spelen, want spelen = ontdekken = leren.

Kinderen hebben van oorsprong al heel veel in huis!

We zorgen voor een goed pedagogisch klimaat, een goede sfeer op de groep en plezierig contact tussen de pedagogisch medewerkers en de kinderen. Dat vinden we belangrijk. Al onze medewerkers werken daarom volgens de visie van dr. Thomas Gordon.

Wat we doen en hoe we dat doen, staat beschreven in ons algemeen pedagogisch beleid. Op onze Groeimeter staat hoe we daar in de praktijk invulling aan geven, zoals ‘bij ons mag je vies worden’, ‘wat vinden jullie ervan?’ en ‘probeer het maar!’.

Het algemeen pedagogisch beleid vormt de basis voor ons handelen. De ontwikkeling van het kind staat hierin centraal. Wij stellen ons ten doel de kinderen emotionele veiligheid te bieden en ze de ruimte te geven hun persoonlijke en sociale competenties te ontwikkelen. We ondersteunen ze om zich de waarden en normen van onze samenleving eigen te maken.

Ludens heeft twee pedagogen in dienst die de teamleiders, de pedagogisch specialisten en de pedagogisch medewerkers ondersteunen met gesprekken, observaties, workshops en trainingen.