Home > Peuteropvang Utrecht

Peuteropvang Utrecht

Peuteropvang met voorschoolse educatie

Ludens biedt voorschoolse educatie aan in Utrecht. Dat is peuteropvang voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar waar ze spelend leren. Wij zorgen voor een uitdagende en fantasierijke omgeving. Onze pedagogisch medewerkers kijken en luisteren goed naar de kinderen en iedere peuter krijgt individuele uitleg en begeleiding. Bewegenbuiten spelenleren en veel plezier maken vinden we belangrijk. Ook geven we extra aandacht aan taal- en rekenspelletjes. De kinderen kunnen bij ons rustig wennen aan het deel uitmaken van een groep. Zo gaat je kind straks vol vertrouwen naar de basisschool!  

Als jouw kind kans heeft op een taal- of onderwijsachterstand, dan krijg je op het consultatiebureau een VE-indicatie naar een locatie met voorschoolse educatie mogelijkheid, zoals die van Ludens. Ook kinderen zonder VE-indicatie kunnen naar de voorschool. Wil je gebruik maken van peuteropvang met voorschoolse educatie? Dan betalen de Belastingdienst en de gemeente Utrecht mee. 

Zoek een locatie met voorschoolse educatie bij jou in de buurt. (selecteer Peuteropvang)

Reguliere peuteropvang

Ludens heeft ook peuteropvang Marijntje, waar geen voorschoolse educatie wordt aangeboden. Hier vangen we kinderen vanaf 2 jaar op.

Pilot VE op maat

In Overvecht hebben we ook peuteropvang voor kinderen tussen de 2 tot 2, 5 jaar oud. Hier kunnen ze alvast wennen aan peuteropvang met VE. Op de groep zijn we bezig met taal, spelen, bewegen en samen dingen doen. Je kind maakt vriendjes en leert al spelenderwijs de Nederlandse taal. Als je kind 2,5 jaar kan hij/zij doorstromen naar een normale peuteropvang met VE (als er plek is). Lees hier meer over deze pilot.

 

Een ochtend vol plezier

Zowel binnen in de groepsruimte als buiten wordt de fantasie en nieuwsgierigheid van de kinderen geprikkeld en er kan naar hartenlust worden gespeeld. Om ’s morgens de overgang van thuis naar de peutergroep zo makkelijk mogelijk te maken starten we de dag rustig en mogen ouders nog even blijven om samen te lezen of te spelen. Vaak beginnen we met in de kring zitten en zingen we liedjes, doen we spelletjes die aansluiten bij het seizoen en lezen we de kinderen voor. Na de kring mogen de kinderen zelf spelen in de hoeken. We hebben een poppenhoek, een bouwhoek, een hoek met kussens waar de kinderen rustig in een boekje kunnen kijken of een verhaaltje kunnen luisteren en kasten vol spelmateriaal. Er wordt ook altijd een activiteit aangeboden die we samen met de hele groep doen. Spelen maakt hongerig dus daarna is er een rustmoment en eten we samen fruit en drinken we water.

Buiten spelen doen we zoveel mogelijk. Onze locaties hebben mooie, grote buitenruimtes. We hebben hier veel spelmateriaal, zoals fietsjes, karren, scheppen en stepjes. Ook stimuleren we de kinderen om de natuur te ontdekken en mogen ze spelen met water, zand, takjes, bladeren en stenen.

Waardevolle leermomenten

Onze pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van de kinderen en doen dit door goed naar ze te kijken en te luisteren. Zij laten met hun spel en gedrag heel veel zien waar we op voort kunnen borduren. Doordat peuters stapje voor stapje steeds meer op andere kinderen gericht zijn, kunnen ze tijdens het spelen ervaring opdoen met allerlei nieuwe sociale vaardigheden. Om de beurt spelen met een mooie brandweerauto, samen ontdekken hoe je van zand en water modder maakt, en hoe reageer je als een leeftijdsgenootje je bouwwerk kapot maakt? Dit zijn voorbeelden van waardevolle leermomenten die vanzelf ontstaan, de pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen waar nodig en geven ze de ruimte om het zelf te ervaren en hier mee te oefenen.

Voorschoolse educatie – een extra steuntje in de rug

Als er sprake is van een mogelijke taal- of ontwikkelingsachterstand, dan krijgt je kind op het consultatiebureau een VE-indicatie voor peuteropvang met voorschoolse educatie, zoals bij Ludens. Uiteraard zijn ook kinderen zonder VE-indicatie van harte welkom bij ons! 

Ludens gebruikt landelijk erkende voorschoolse educatieve programma’s op haar locaties. De programma’s richten zich vooral op taalachterstanden, maar besteden ook aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Op onze locaties werken we met Kaleidoscoop, Piramide en Uk&Puk.

Zoek een locatie met voorschoolse educatie bij jou in de buurt.

Veelgestelde vragen

Goede voorbereiding op de basisschool

Spelend de wereld ontdekken is dé manier voor peuters om zich nu alvast stapje voor stapje voor te bereiden op de kleuterklas straks. Door samen te spelen met verschillende kinderen leert jouw peuter hoe het er in een groep aan toe gaat. We geven alle kinderen volop de ruimte om dit zelf te ontdekken. Ook stimuleren we de kinderen om veel zelf te doen. Je eigen jas aantrekken en dichtmaken, zelf een ruzie oplossen, kiezen waarmee je gaat spelen, allemaal voorbeelden van wat jouw peuter zelf wil én kan doen! In de peuterspeelgroepen is extra aandacht en ruimte voor taal- en rekenspelletjes, voorlezen, zingen, luisteren, tekenen, bewegen en samenspel. Wij zorgen voor een fijne en veilige manier om straks vol zelfvertrouwen de overstap naar de basisschool te maken!

Kosten en vergoedingen peuteropvang met voorschoolse educatie

De peuteropvang is voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar als voorbereiding op de basisschool. Om de kosten voor ouders zo laag mogelijk te houden betalen de Belastingdienst en de gemeente Utrecht mee.

De kosten voor de opvang van je peuter op een locatie waar voorschoolse educatie wordt geboden (aan peuters met en zonder VE-indicatie) kunnen verschillen per gezin en per situatie.

Meer informatie over de kosten voor peuteropvang met voorschoolse educatie.

Kosten voor de peuteropvang Marijntje (geen voorschoolse educatie)
De kosten voor een locatie die voorschoolse educatie biedt zijn anders dan de tarieven voor onze peuteropvang Marijntje. Dit wordt veroorzaakt doordat er hogere eisen gesteld worden aan de pedagogisch medewerkers, de samenwerking met een basisschool en het volgen van de ontwikkeling van de peuters. De Rijksoverheid en de gemeente Utrecht betalen subsidie voor dit aanbod aan de geïndiceerde peuters. Voor een indicatie van de kosten voor Marijntje kun je de rekentool gebruiken.

Bekijk de bruto uurtarieven voor de peuteropvang Marijntje