Home > Peuteropvang Utrecht

Peuteropvang Utrecht

Voorschool

Ludens biedt voorschoolse educatie aan in Utrecht. Dat is opvang voor kinderen tussen 2 en 4 jaar waar ze spelend leren. De voorschool bereidt kinderen voor op de basisschool zodat zij een goede start hebben. We werken met landelijk erkende programma’s die de ontwikkeling van kinderen stimuleren en die worden gegeven door speciaal opgeleide pedagogisch medewerkers. Samen met andere kinderen kunnen ze hier plezier maken en op ontdekking gaan in een uitdagende en fantasierijke omgeving. De kinderen kunnen rustig wennen aan het spelen met leeftijdsgenootjes en het deel uitmaken van een groep. Ook kunnen ze in deze kleine groep alvast oefenen met de routines van de basisschool. Spelenderwijs geven we extra aandacht aan taal- en rekenspelletjes. Alle locaties werken samen met minstens één basisschool. Ouders betalen een eigen bijdrage voor de voorschool. De eigen bijdrage wordt zo laag mogelijk gehouden. Op die manier kunnen zoveel mogelijk peuters gebruik maken van de voorschool.

Als jouw kind kans heeft op een taal- of onderwijsachterstand, dan krijg je op het consultatiebureau een verwijzing (VE-indicatie) naar een locatie met voorschoolse educatie mogelijkheid, zoals die van Ludens.

Ook kinderen zonder taalachterstand kunnen naar de voorschool.
Zoek een locatie met voorschoolse educatie bij jou in de buurt. (selecteer Peuteropvang)

Reguliere peuteropvang

Ludens heeft ook reguliere peuteropvang, peuterspeelgroep Marijntje, waar geen voorschoolse educatie wordt aangeboden.

 

 

Een ochtend vol plezier

Zowel binnen in de groepsruimte als buiten wordt de fantasie en nieuwsgierigheid van de kinderen geprikkeld en er kan naar hartenlust worden gespeeld. Om ’s morgens de overgang van thuis naar de peutergroep zo makkelijk mogelijk te maken starten we de dag rustig en mogen ouders nog even blijven om samen te lezen of te spelen. Vaak beginnen we met in de kring zitten en zingen we liedjes, doen we spelletjes die aansluiten bij het seizoen en lezen we de kinderen voor. Na de kring mogen de kinderen zelf spelen in de hoeken. We hebben een poppenhoek, een bouwhoek, een hoek met kussens waar de kinderen rustig in een boekje kunnen kijken of een verhaaltje kunnen luisteren en kasten vol spelmateriaal. Er wordt ook altijd een activiteit aangeboden die we samen met de hele groep doen. Spelen maakt hongerig dus daarna is er een rustmoment en eten we samen fruit en drinken we water.

Buiten spelen doen we zoveel mogelijk. Onze locaties hebben mooie, grote buitenruimtes. We hebben hier veel spelmateriaal, zoals fietsjes, karren, scheppen en stepjes. Ook stimuleren we de kinderen om de natuur te ontdekken en mogen ze spelen met water, zand, takjes, bladeren en stenen.

Waardevolle leermomenten

Onze pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van de kinderen en doen dit door goed naar ze te kijken en te luisteren. Zij laten met hun spel en gedrag heel veel zien waar we op voort kunnen borduren. Doordat peuters stapje voor stapje steeds meer op andere kinderen gericht zijn, kunnen ze tijdens het spelen ervaring opdoen met allerlei nieuwe sociale vaardigheden. Om de beurt spelen met een mooie brandweerauto, samen ontdekken hoe je van zand en water modder maakt, en hoe reageer je als een leeftijdsgenootje je bouwwerk kapot maakt? Dit zijn voorbeelden van waardevolle leermomenten die vanzelf ontstaan, de pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen waar nodig en geven ze de ruimte om het zelf te ervaren en hier mee te oefenen.

Goede voorbereiding op de basisschool

Spelend de wereld ontdekken is dé manier voor peuters om zich nu alvast stapje voor stapje voor te bereiden op de kleuterklas straks. Door samen te spelen met verschillende kinderen leert jouw peuter hoe het er in een groep aan toe gaat. We geven alle kinderen volop de ruimte om dit zelf te ontdekken. Ook stimuleren we de kinderen om veel zelf te doen. Je eigen jas aantrekken en dichtmaken, zelf een ruzie oplossen, kiezen waarmee je gaat spelen, allemaal voorbeelden van wat jouw peuter zelf wil én kan doen! In de peuterspeelgroepen is extra aandacht en ruimte voor taal- en rekenspelletjes, voorlezen, zingen, luisteren, tekenen, bewegen en samenspel. Wij zorgen voor een fijne en veilige manier om straks vol zelfvertrouwen de overstap naar de basisschool te maken!

Voorschool – een extra steuntje in de rug

Op onze locaties die voorschoolse educatie bieden zijn onze medewerkers gespecialiseerd in het ondersteunen van peuters die thuis de Nederlandse taal niet of weinig spreken. Het doel is om peuters die door omstandigheden een mogelijke achterstand zouden oplopen bij aanvang van de basisschool, gelijke kansen te bieden. Via het consultatiebureau krijgen deze peuters een verwijzing (VE-indicatie) naar een locatie met voorschoolse educatie mogelijkheid. Alle kinderen (met en zonder indicatie) zijn welkom op onze voorscholen.

Zoek een locatie met voorschoolse educatie bij jou in de buurt.

Veelgestelde vragen over de voorschool.

Erkend voorschools educatief programma

Ludens gebruikt landelijk erkende voorschoolse educatieve programma op haar locaties. De programma’s richten zich vooral op taalachterstanden, maar besteden ook aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Op onze locaties werken we met Kaleidoscoop, Piramide en Uk&Puk.

Kosten van de voorschool

Ieder gezin is anders en daarom zijn de kosten ook voor iedereen anders. Alle kinderen (met en zonder indicatie) zijn welkom op onze voorscholen.

Werkende of studerende ouders krijgen een deel van de kosten vergoed via de kinderopvangtoeslag. Ook is het mogelijk dat de Gemeente Utrecht een deel van de kosten op zich neemt. Bekijk het filmpje voor meer uitleg hierover.

Meer informatie vind je op de pagina Veelgestelde vragen of neem contact op met onze collega’s via: 030 256 70 70 of IP@LUDENS.NL