Home > Groeimeter in beeld

Groeimeter in beeld

Met de Ludens Groeimeter geven we onze pedagogische visie in tekst en beeld weer. Hij bestaat uit 10 krachtige items met daarbij concrete voorbeelden van hoe onze pedagogische medewerkers dit vertalen in hun dagelijks werk met de kinderen. Deze Groeimeter geeft iedereen (óók ouders) handvaten om die warme en stimulerende omgeving voor alle kinderen te creëren en te koesteren. Een omgeving waarin kinderen begeleid worden door pedagogisch medewerkers die vertrouwen in hen hebben en een voorbeeld zijn waar ze van kunnen leren. En die de kinderen iedere dag weer stimuleren: ‘Probeer het maar, jullie kunnen het best!’ Bekijk hieronder alle onderdelen van de Groeimeter in beeld.
Lees meer over onze Pedagogiek

 

Groeimeter Introductie

Wij zetten ons iedere dag in om alle kinderen de ruimte te geven om zichzelf te zijn. Ze te zien en te horen. En samen plezier te maken. We zorgen voor een omgeving waarin iedereen de wereld kan ontdekken en zich spelend kan ontwikkelen op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo, samen of alleen. Zo groeien kinderen op met vertrouwen in elkaar en in zichzelf. Kinderen zijn de motor van hun eigen ontwikkeling en spelen hierin zelf een actieve rol. Daar zijn we van overtuigd en dat is de basis van onze pedagogiek. Onze pedagogische visie vind je in tekst en beeld op deze Groeimeter. Deze 10 items laten zien waar wij voor staan en hoe wij dit vertalen in ons werk met de kinderen. Groei ook met ons mee!

Samen kun je meer

Opgroeien doe je samen en al heel jong hebben kinderen een sociaal leven waarin ze samen spelen en zich ontwikkelen. Het sluiten van vriendschappen, samenwerken en leren ruzie maken en weer op te lossen zijn belangrijk voor de bewustwording van het eigen gedrag en het effect daarvan op anderen. Wij begeleiden kinderen hierbij en creëren een veilige en positieve omgeving. Binnen de groep is iedereen even waardevol en leren we van én met elkaar.

We zijn allemaal anders

Bij ons krijgen kinderen de ruimte om zichzelf te zijn. Want ik ben ik en jij bent jij, en samen vormen wij een kleurrijke groep. Verschillen mogen er zijn en maken ons uniek. Kinderen zijn volop bezig om deze verschillen en overeenkomsten te ontdekken en wij leren ze hier op een respectvolle manier mee om te gaan.

Wat vinden jullie ervan?

Een groep kinderen kun je zien als een mini-samenleving. In een veilige omgeving leren wij kinderen basisvaardigheden en omgangsvormen die ze in hun verdere leven goed kunnen gebruiken. Daarom wordt met regelmaat aan kinderen gevraagd wat zij ergens van vinden en wat hun behoeftes zijn. Met waardering en respect luisteren we naar die inbreng en doen we er iets mee. Er is ruimte om te oefenen, en fouten maken mag altijd. Wij hebben veel vertrouwen in de competenties van kinderen en stralen dit uit.

We lossen het samen op

Waar kinderen samen spelen ontstaan conflicten en dat is heel normaal. We leren kinderen dat ze een ruzie kunnen oplossen door met elkaar te praten en rekening te houden met hun eigen behoeften en die van de ander. Als dit zelf (nog) niet lukt bemiddelen wij en stimuleren we de kinderen om samen tot een oplossing te komen waar iedereen zich prettig bij voelt (win-win).

Bij ons mag je vies worden

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en hebben een innerlijke drijfveer om te leren. Wij spelen daarop in door ruimte te geven en niet te veel vast te houden aan ons eigen programma. We kijken naar wat er leeft bij de kinderen en creëren situaties waarin spelenderwijs de verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod komen.

Meer weten? Lees deze blog!

In een uitdagende omgeving

Een goed ingerichte ruimte nodigt uit tot experimenteren, spelen en ontdekken. We kiezen voor materialen waar je alle kanten mee uit kunt. De indeling van de ruimte is afgestemd op leeftijd, interesses en behoeften. We stimuleren kinderen om creatieve oplossingen te bedenken, zelf risico’s in te schatten, uitdagingen aan te gaan en samen avonturen te beleven.

Meer weten? Lees deze blog!

Praten en uitleggen

Elk moment van de dag zijn er voor kinderen kansen om zich te ontwikkelen. Door te benoemen wat wij zien en met kinderen in gesprek te gaan, ondersteunen we ze in het vergroten van hun taalvaardigheid. We leren ze met woorden en taal de wereld waarin ze leven beter te begrijpen en om zichzelf beter te uiten. We stemmen de inhoud en onze manier van praten en taal af op de interesse en het begripsniveau van de kinderen.

Ik kan het zelf

Wij laten ons zoveel mogelijk leiden door initiatieven van kinderen, omdat we geloven dat ze veel in hun mars hebben. We hebben vertrouwen in kinderen. In een omgeving waar vertrouwen de basis is, voelen kinderen dat ze fouten mogen maken. We stimuleren ze om te durven en te doen. Positieve ervaringen vergroten het zelfvertrouwen en versterken het zelfbeeld. We doen zelf regelmatig een stapje terug en verwonderen ons over wat kinderen zelf kunnen.

Houvast en duidelijkheid

Opgroeiende kinderen hebben een stabiele omgeving nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Structuur, duidelijkheid en patronen zijn belangrijk en geven richting en houvast in wat er van ze verwacht wordt. We geven op een positieve en effectieve manier richting aan het gedrag van kinderen, afgestemd op wat de groep en het kind aankan. Wanneer we onze eigen behoeftes en grenzen aangeven vertellen we ook waarom we dat doen. Hiervan leert een kind meer dan van een simpele: “nee”’.

 

 

 

Kijken, luisteren en begrijpen

Door goed te kijken, te luisteren en te reageren voelen kinderen zich gezien en gehoord. Wij laten kinderen iedere dag ervaren dat ze er ertoe doen en er mogen zijn. Hierdoor krijgen kinderen zelfvertrouwen. Dit is belangrijk voor een goede ontwikkeling. Vertrouwen in zichzelf en anderen geeft kinderen een stevige basis. Zo kunnen ze de wereld om zich heen ontdekken en onderzoeken en voelen ze zich vrij om nieuwe ervaringen op te doen.

Meer weten? Lees deze blog!