Home > Over Ludens

Over Ludens

Ludens bestaat uit 17 kinderdagverblijven (KDV), 35 buitenschoolse opvang locaties (BSO) en 2 peuterspeelgroepen. Bij 2 kinderdagverblijven, 1 buitenschoolse opvang en 1 peuterspeelgroep werken we volgens antroposofische richtlijnen. Daarnaast is er 1 BSO-plus groep. Dit is een groep die extra begeleiding, zorg en aandacht biedt.

Wij zijn een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk (not-for-profit). Het geld dat we als stichting verdienen gaat niet naar aandeelhouders of in een holding maar wordt rechtstreeks geïnvesteerd in het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen die bij ons komen spelen. Opgroeien en opvoeden doe je samen, en we zijn er trots op dat we met onze kinderopvang kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van heel veel kinderen in Utrecht.