Home > Over Ludens

Over Ludens

Ludens bestaat uit 17 kinderdagverblijven (KDV), 35 buitenschoolse opvang locaties (BSO) en 24 peuteropvanglocaties. Bij 2 kinderdagverblijven, 1 buitenschoolse opvang en 1 peuterspeelgroep werken we volgens antroposofische richtlijnen. Op de peuteropvang bieden we voorschoolse educatie aan. Daarnaast zijn er 3 BSO-plus groepen. Dit is een groep die extra begeleiding, zorg en aandacht biedt.

Wij zijn een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk (not-for-profit). Het geld dat we als stichting verdienen gaat niet naar aandeelhouders of in een holding maar wordt rechtstreeks geïnvesteerd in het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen die bij ons komen spelen. Opgroeien en opvoeden doe je samen, en we zijn er trots op dat we met onze kinderopvang kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van heel veel kinderen in Utrecht.

Vanaf januari 2020 zet Ludens een groot deel van de Spelenderwijs locaties (voorscholen en peutercentra) in Utrecht voort. Wij doen dit niet alleen! Samen met Kind & Co en een aantal andere kinderopvangorganisaties zorgen we ervoor dat de voorscholen voor álle kinderen in Utrecht beschikbaar blijven. Wil je meer weten over de peuteropvang bij Ludens of bij SAMEN? Kijk dan hier.