Home > Opvang

Opvang

Bij Ludens bieden we verschillende soorten opvang aan voor jouw kind. We bestaat uit 17 kinderdagverblijven (KDV), 35 buitenschoolse opvang locaties (BSO), 24 peuteropvanglocaties en 2 tussenschoolse opvanglocaties.

Bij 2 kinderdagverblijven, 1 buitenschoolse opvang en 1 peuteropvang werken we volgens antroposofische richtlijnen. Op de peuteropvang bieden we voorschoolse educatie aan. Daarnaast zijn er 3 BSO-plus groepen. Dit is een groep die extra begeleiding, zorg en aandacht biedt. Altijd opvang dus die past bij jouw kind!