Home > Ouderportaal MijnLudens

Ouderportaal MijnLudens

Log hier in het Ouderportaal.

Als ouder blijf je graag op de hoogte van alle belevenissen van je kind tijdens een dag op het peutercentrum, kinderdagverblijf of de BSO. Dat kan heel eenvoudig met ons Ouderportaal MijnLudens of OuderApp. Hiermee:

  • communiceren de pedagogisch medewerkers met ouders;
  • plaatsen pedagogische medewerkers berichten en foto’s van leuke, grappige en bijzondere momenten;
  • worden huishoudelijke mededelingen gedaan, bijvoorbeeld over personele bezetting van de groepen, geplande uitstapjes en eventuele kinderziektes die heersen binnen de groep of locatie;
  • kun je ruilverzoeken in dienen;
  • kun je extra opvang aanvragen;
  • kun je afwezigheid van je kind(eren) doorgeven.

Ouderportaal