Home > Ouderportaal en OuderApp

Ouderportaal en OuderApp

Als ouder blijf je graag op de hoogte van alle belevenissen van je kind tijdens een dag op de peuteropvang, kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang. Dat kan heel eenvoudig met ons Ouderportaal MijnLudens of de OuderApp van Konnect, zie OuderApp voor Android en de OuderApp voor Apple (beiden ook in Engels).

Via het Ouderportaal of de OuderApp:

  • communiceren de pedagogisch medewerkers met ouders;
  • plaatsen pedagogische medewerkers berichten en foto’s van leuke, grappige en bijzondere momenten;
  • worden huishoudelijke mededelingen gedaan, bijvoorbeeld over personele bezetting van de groepen, geplande uitstapjes en eventuele kinderziektes die heersen binnen de groep of locatie;
  • kun je ruilverzoeken in dienen;
  • kun je extra opvang aanvragen;
  • kun je afwezigheid van je kind(eren) doorgeven.