Home > Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

In onze Algemene voorwaarden (versie 2016 is de meest recente versie) en aanvullende leveringsvoorwaarden 2023 lees je alles over de regels die gelden op de overeenkomst die we samen aangaan.

Vierogenprincipe

Naar aanleiding van de zogenoemde ‘Amsterdamse zedenzaak’ heeft een commissie onder leiding van Louise Gunning in opdracht van de minister onderzoek gedaan en een aantal aanbevelingen geformuleerd om misbruik in de kinderdagverblijven zoveel mogelijk te voorkomen. Een van de aanbevelingen is het vierogenprincipe. Ludens heeft over de praktische invulling hiervan advies gevraagd aan de oudercommissies van de kinderdagverblijven. Lees de brochure over het vierogenprincipe >>>

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bij Ludens hanteren we het protocol ‘Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang. Alle medewerkers van Ludens hebben de verantwoordelijkheid om signalen van kinderen op te vangen, serieus te nemen en te handelen conform het protocol, wanneer een vermoeden van kindermishandeling bestaat:

Richtlijnen sociale media

Ludens is zich ervan bewust dat veel van haar medewerkers actief zijn op sociale media. Daarom hebben we begin 2012 richtlijnen voor het gebruik hiervan, in relatie tot het werk bij Ludens, opgesteld. Met deze richtlijnen willen we medewerkers bewust maken van de risico’s.