Home > Klachtenregeling

Klachtenregeling

Wij willen dat je je goed voelt bij de opvang die wij aanbieden. Mocht je ergens ontevreden over zijn, bespreek dit dan met de clustermanager van jouw locatie. Kom je er niet uit? Of wil je direct een interne klacht indienen? Dan hebben we een KLACHTENREGELING voor ouders en oudercommissies.

Klacht indienen
Je kunt een klacht indienen door een mail te sturen naar klacht@kindencoludens.nl. Bellen kan ook: 030-6958469.

Extern raad en advies
Ben je niet tevreden met de oplossing die de interne klachtenprocedure biedt? Dan kun je je voor informatie, advies of mediation wenden tot het KLACHTENLOKET KINDEROPVANG of tot de GESCHILLENCOMMISSIE KINDEROPVANG. Het adres en reglement staat op hun website.

Klachtenverslag
Jaarlijks maakt Kind & Co Ludens een klachtenjaarverslag. Hiervoor kun je contact opnemen met de clustermanager van jouw locatie.