Home > Opstarten klachtenprocedure

Opstarten klachtenprocedure

Ludens is aangesloten bij de GESCHILLENCOMMISSIE KINDEROPVANG. Voor klachten, zowel van ouders als van oudercommissies, is er een KLACHTENREGELING.

Jaarlijks maakt Ludens een klachtenjaarverslag. Voor het klachtenjaarverslag van de organisatie kun je contact opnemen met de teamleider.

Heb je een klacht en kom je er samen met de teamleider niet uit, dan kun je overwegen om door het invullen van onderstaand formulier een klachtenprocedure op te starten.

Wil je een tip of een wens doorgeven, gebruik dan ons CONTACTFORMULIER.