Home > Onze visie > Samen met ouders

Samen met ouders

Als ouder blijf je graag op de hoogte van alle belevenissen van je kind tijdens een dag op de peuteropvang, kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang. Dat kan heel eenvoudig met ons Ouderportaal MijnLudens of de OuderApp van Konnect, zie OuderApp voor Android en de OuderApp voor Apple (beiden ook in Engels).

Via deze app communiceren de pedagogisch medewerkers met ouders en hier plaatsen zij berichten en foto’s van leuke, grappige en bijzondere momenten. Ouderbetrokkenheid vinden we heel belangrijk. Daarom willen we graag dat elke vestiging een oudercommissie heeft. Vraag aan de teamleider van jouw vestiging om meer informatie over de OC!

MijnLudens Ouderportaal en OuderApp van Konnect

Via het Ouderportaal MijnLudens of de OuderApp van Konnect, zie OuderApp voor Android en de OuderApp voor Apple (beiden ook in Engels), kunnen we eenvoudig foto’s en momenten delen en krijg je regelmatig een kijkje in de belevenissen van je kind tijdens een opvangdag.

Via het Ouderportaal en de OuderApp:

  • communiceren de pedagogisch medewerkers met ouders;
  • plaatsen pedagogische medewerkers berichten en foto’s van leuke, grappige en bijzondere momenten;
  • worden huishoudelijke mededelingen gedaan, bijvoorbeeld over personele bezetting van de groepen, geplande uitstapjes en eventuele kinderziektes die heersen binnen de groep of locatie;
  • kun je ruilverzoeken in dienen;
  • kun je extra opvang aanvragen;
  • kun je afwezigheid van je kind(eren) doorgeven.

Denk met ons mee in de oudercommissie

Ouderbetrokkenheid vinden we heel belangrijk. Daarom willen we graag dat elke vestiging een oudercommissie heeft.

Ben je benieuwd wat een oudercommissie doet, of heb je interesse in deelname? Neem dan contact op met de teamleider of stuur de oudercommissie een mailtje. Het e-mailadres vind je op deze website, bij de informatie over de vestiging van je kind.

In de Wet Kinderopvang is vastgelegd over welke onderwerpen de oudercommissie adviesrecht heeft wat betreft zijn of haar locatie.

Ludens kinderopvang heeft ook een Centrale Oudercommissie, daarin vindt inspraak plaats op centraal beleid.