Home > Kinderdagverblijf Utrecht

Kinderdagverblijf Utrecht

Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen terecht bij 1 van onze 17 kinderdagverblijven in Utrecht. De pedagogisch medewerkers creëren een positieve en huiselijke sfeer, waardoor kinderen zich snel thuis en op hun gemak voelen in hun eigen groep. Op al onze locaties zijn de groepsruimtes en buitenruimte zo ingericht dat de kinderen vrij kunnen spelen en op ontdekkingstocht kunnen gaan. We bieden uitdagende activiteiten en materialen die aansluiten bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen  Zo ontdekken ze, ieder kind op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo, al spelend de wereld. We hebben vertrouwen in wat kinderen al kunnen en weten en geven ze de ruimte om het zelf te doen.

Ruimte voor fantasie

Door in de groepsruimte verschillende, uitdagende hoeken in te richten kunnen de kinderen vrij spelen met (open) materialen en worden hun fantasie en ontwikkeling volop gestimuleerd. Zo zijn er in de bouwhoek veel verschillende constructiematerialen te vinden om naar hartenlust mee te bouwen en nodigt de huishoek uit voor rollenspel en het nabootsen van allerlei situaties die voor kinderen herkenbaar zijn. De pedagogisch medewerker volgt de interesses en ideeën van de kinderen en heeft een begeleidende rol wanneer dat nodig is. Door het initiatief van kinderen te volgen voelen ze dat er ruimte is voor eigen inbreng en dat fouten maken mag en erbij hoort. We zetten regelmatig de deuren tussen de groepen open zodat de kinderen ook in andere groepen en met andere kinderen kunnen spelen.

 

 

Verzorging en veiligheid

Voor baby’s, dreumesen en peuters zijn rituelen heel belangrijk. Door op vaste momenten te eten, te slapen en te spelen zorgen we voor een veilig en geborgen gevoel bij jonge kinderen en creëren we houvast en herkenbaarheid. Het verschonen van de baby’s doen we volgens een vaste routine en met rust en aandacht voor het kind. We zingen liedjes, knuffelen met de kinderen en vertellen wat we doen. Baby’s volgen hun eigen ritme en de tijden voor voeden en slapen worden afgestemd met ouders. Tijdens de vaste eetmomenten zitten we met de dreumesen en peuters aan tafel. Er is tijd voor elkaar en aandacht voor het eten. We stimuleren de zelfstandigheid en laten kinderen die dat willen veel zelf doen. Zo ervaren kinderen dat bij een groep horen heel erg fijn en gezellig is, en dat je van elkaar kunt leren.

Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen werken we volgens vaste protocollen. Voor belangrijke punten als slapen en hygiëne hanteren we duidelijke stappen en afspraken. Ook hier ligt de nadruk op het creëren van herkenbaarheid en routines.