Home > Inspiratie en activiteiten > Onze antroposofische locaties

Onze antroposofische locaties

Ludens heeft vier antroposofische locaties; KDV Rozenrood, KDV ’t Elfenbankje, Peuterspeelgroep Marijntje en BSO Salto. Op deze locaties kunnen kinderen zich vrij en in hun eigen tempo ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers kijken goed naar het kind en kijken waar ze kunnen steunen, uitdagen of juist los laten. De nadruk ligt op de natuur en open materialen zoals wol, steen, vilt en hout. Spelen met open materiaal helpt bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld proeven, zien en voelen. Wat doen ze er vervolgens mee? Wij laten kinderen hun eigen spel bedenken en volgen dit. Vrije expressie, veel plezier en creativiteit staan bij ons voorop!

 

 

 

Aandacht voor de natuur

De natuur is één grote avontuur en oneindig interessant! We besteden op deze locaties veel aandacht aan het ritme van de seizoenen. We zingen bijvoorbeeld liedjes die horen bij het jaargetijden en vieren jaarfeesten, zoals Sint Maarten, Santa Lucia en Pasen. Dit geeft houvast en zorgt voor feestelijke herkenningspunten voor de kinderen gedurende het jaar. Natuurlijk gaan we ook gewoon heel vaak spelen in onze prachtige buitenruimtes!

 

 

Biologisch-dynamisch eten

Samen eten is belangrijk en gezellig om te doen. Iedereen komt samen aan tafel en er wordt op sommige groepen een kaarsje aangestoken om het eetmoment te benadrukken. Ook is het natuurlijk hartstikke gezellig! Binnen de antroposofie is er veel aandacht voor de zorg voor de natuur, de mens èn het dier. We halen ons eten dan ook uitsluitend  bij een leverancier van biologisch-dynamisch eten.  Hierdoor weten we zeker dat de boeren die ons eten leveren hun dieren op de meest diervriendelijke manier houden en bijvoorbeeld gebruik maken van wisselteelt om hun grond op een natuurlijk manier vruchtbaar te houden.

Visie

Bij antroposofie gaat het om de persoonlijke ontwikkeling van een kind. We geven kinderen alle ruimte om zichzelf te ontplooien en kijken goed naar hun specifieke behoeften. Wij zien hun talenten en volgen graag de ontdekkingen die ze doen over zichzelf en de wereld om hun heen. Bij Ludens zorgen we voor een warme omgeving waar alle ruimte is voor persoonlijke groei!

Wist je dat?

  • We een aantal pedagogisch medewerkers hebben die extra geschoold zijn in de antroposofische denkwijze?
  • De antroposofische locaties hetzelfde vaccinatiebeleid hebben als alle andere locaties van Ludens?
  • Er veel wordt gezongen op antroposofische locaties? Samen met de kinderen klappen, dansen en zingen we graag!