Home > Nieuws en activiteiten > Pedagogiek toegelicht: Goed voor elkaar!

ontwikkelingpedagogiek-toegelicht

Pedagogiek toegelicht: Goed voor elkaar!

In de kinderopvang staan spelen, opgroeien en ontwikkelen centraal. Drie belangrijke onderwerpen die met elkaar verbonden zijn. Kinderen doen dit niet alleen, maar juist met elkaar. We zien dat kinderen door contact en interactie met leeftijdsgenoten hun sociale vaardigheden ontwikkelen. Tijdens de week tegen pesten, dit jaar van 25 tot 29 september, moedigen we kinderen extra aan om ‘goed voor elkaar’ te zijn. Maar hoe kunnen we kinderen leren om goed voor elkaar te zijn en elkaar te helpen? Hoe kunnen we ze aanmoedigen om conflicten op een respectvolle manier op te lossen? Onze pedagoog Lucinda geeft je hieronder de beste tips!

Kinderen leren door te kijken naar het gedrag van anderen. Als opvoeders kunnen we een voorbeeld stellen door vriendelijk te zijn en respect en medeleven te tonen. We kunnen laten zien hoe conflicten kunnen worden opgelost en met elkaar in gesprek gaan. Bijvoorbeeld over het belang van goed voor elkaar zorgen.
Het thema van deze week tegen pesten, goed voor elkaar, is een mooie herinnering aan dat we samenwerken en samenleven. Er is ruimte, respect en waardering voor iedereen. Dat kan met een klein gebaar én al op jonge leeftijd. Door kinderen te leren hoe ze goed voor elkaar kunnen zijn, leggen we een stevige basis voor hun (toekomstige) sociale interacties en relaties.

Het niet met elkaar eens zijn kom je altijd tegen; al van kleins af aan. Twee peuters die allebei hetzelfde speelgoed willen hebben of een broer en zus die het ergens niet over eens zijn. De manier hoe we dit oplossen kan een wereld van verschil maken! Empathie is hierbij van groot belang. Dit betekent dat je je in kunt leven in de gedachten, gevoelens en/of situatie van de ander. Hierdoor kan begrip ontstaan. Hoe vindt iemand het als je iets zegt? We willen geen schade aanrichten, maar vriendelijk zijn en respect tonen.

Hiermee kun je zelf, thuis of als professional in de opvang, concreet mee aan de slag!

  • Moedig open gesprekken aan. Bijvoorbeeld over vriendschap. Kinderen leren ervaringen delen en ontdekken hoe ze zich hierbij voelen.
  • Ga samen oefenen! Aan de hand van een simpel rollenspel kun je een kind goed helpen voorbereiden op een spannend gesprek of een conflict wat uitgesproken moet worden. Door te oefenen en de woorden eigen te maken, bouwt het kind zelfvertrouwen op om het echte gesprek te kunnen voeren.
  • Gebruik veel positieve woorden. Het inzetten van positieve woorden is een krachtig middel. Door complimenten te geven, je positief uit te spreken over iets wat goed gaat en kinderen aan te moedigen dit ook te doen ontmoedigen we pestgedrag en kan het zelfvertrouwen van het kind groeien.

Wist je dat kinderen die zich zelfverzekerd voelen, minder vatbaar zijn voor pestgedrag? Een kind wat zichzelf kan zijn, zich gezien en gehoord voelt, kan optimaal ontwikkelen. Laten we kinderen aanmoedigen om hun unieke talenten én interesses te omarmen! En niet alleen die van zichzelf, maar om juist ook bij anderen respect te hebben voor talenten en interesses.

Door het thema ‘goed voor elkaar’ te omarmen kunnen we kinderen belangrijke waarden bijbrengen waar ze hun hele leven profijt van kunnen hebben. Laten we samenwerken en positieve rolmodellen zijn, zodat kinderen kunnen opgroeien in een wereld waar vriendelijkheid en respect de norm zijn! Zijn we goed voor elkaar? Dan hebben we het goed voor elkaar!

Gerelateerde artikelen