Home > Nieuws en activiteiten > Pedagogiek Toegelicht: Samen delen, samen weten

pedagogiek-toegelicht

Pedagogiek Toegelicht: Samen delen, samen weten

Ouderschap is een prachtige reis, maar het kan ook een uitdagende en soms overweldigende taak zijn. In de Week van de Opvoeding wordt er extra aandacht besteed aan opvoeden en staat dit jaar het thema ‘Samen delen, samen weten’ centraal. Wat betekent gedeeld opvoeden eigenlijk? Waarom vinden we dit zo belangrijk in de kinderopvang? En wat hebben ouderbetrokkenheid en de kinderopvang nu precies met elkaar te maken? Onze pedagogen Lucinda en Saskia nemen je graag hierin mee en laten je zien wat de essentie is van een hechte samenwerking tussen ouders en andere opvoeders.

 

Gedeeld opvoeden betekent dat ouders de eerste opvoeders van hun kind zijn, maar dat ze worden bijgestaan door degenen die voor hun kinderen zorgen, zoals pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Ouders zijn de belangrijkste opvoeders van hun kinderen, maar gedurende de tijd dat het kind op de kinderopvang is, nemen pedagogisch medewerkers tijdelijk een deel van de verzorging en opvoeding over. Deze samenwerking creëert een soort bondgenootschap waarin ouders en opvoeders gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvoeding dragen. Het draait niet alleen om het halen en brengen van het kind, maar om het actief betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun kind en het delen van verantwoordelijkheden. Ook draait het om teamwork en het creëren van een positieve opvoedingservaring voor zowel ouders als kind. Waarom dit zo belangrijk is? Het kan een aantal hele mooie dingen opleveren:

 • Meer kennis. Zowel pedagogisch medewerkers als ouders kennen het kind. Door samen te werken, vergroten we de kennis over het kind. Samen weten we nog meer over de behoeftes en ontwikkeling van het kind. Als een kind iets extra’s nodig heeft, kunnen ouders en andere opvoeders samenwerken om de beste manier te vinden om het kind te ondersteunen.
 • Samenwerken zorgt voor meer veiligheid. Dezelfde afspraken en routines thuis en op de kinderopvang creëren een veilige omgeving waarin het kind kan opgroeien.
 • Overeenstemming en ondersteuning. Samenwerken betekent ondersteuning. Ouderschap kan uitdagend zijn, maar het delen van verantwoordelijkheden en kennis maakt de reis gemakkelijker.

Samen delen, partners zijn, heeft niet alleen voordelen voor de ouders en de andere opvoeders. Het heeft ook een positieve invloed op de ontwikkeling van het kind. Dankzij dit partnerschap ontstaat er een verbinding tussen de opvoeding thuis en op de kinderopvang, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind.

Ouderbetrokkenheid is een essentieel onderdeel van partnerschap met ouders. Het gaat niet alleen over het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen, maar ook over het begrijpen van de leefwereld van het kind thuis. Het is belangrijk om ouders en kinderen te vragen naar hun ervaringen en behoeften, en ruimte te bieden voor hun verhalen en ideeën over opvoeding. Ouderbetrokkenheid draait om drie essentiële elementen:

 1. Het draait om het gevoel dat je gezien en gehoord wordt, dat je mening ertoe doet en dat je erbij hoort. Dit betekent een echte connectie maken, je met elkaar verbonden voelen, je in elkaar kunnen verplaatsen en elkaar vertrouwen. Een sterke relatie is de basis voor samenwerking.
 2. Ouders moeten zich zeker voelen over het opvoeden van hun kind. Het is belangrijk dat professionals begrijpen dat ouders soms onzeker kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat ze de taal niet goed spreken of begrijpen of niet weten hoe de kinderopvang werkt. Aan de professionals de taak om ouders te helpen en te begeleiden waar mogelijk!
 3. Het is belangrijk dat ouders het gevoel hebben dat ze op hun eigen manier kunnen opvoeden en dat hun ideeën worden gerespecteerd. Verschillen in visie over opvoeding moeten niet als een belemmering worden gezien, maar als een kans om te leren van elkaar en samen te groeien.

Naast het samenwerken met ouders, gaat ouderbetrokkenheid ook over het betrokken zijn op de ouder. Hier bedoelen we mee dat we net zo begaan zijn met de ouder als met het kind. We hebben een open houding, tonen oprechte interesse en hebben vertrouwen in elkaars kennis en kunde. Samen zijn we verantwoordelijk voor het kind en creëren we de voorwaarden waarbij een kind zich optimaal kan ontwikkelen; thuis en op de groep! Hoe dat er uit komt te zien in de kinderopvang, kan op verschillende manieren:

 • Wij nodigen ouders uit om contact met de pedagogisch medewerkers op te nemen  wanneer zij daar behoefte aan hebben, bijvoorbeeld om zorgen of juist leuke gebeurtenissen met hen te delen.
 • Wij nodigen ouders uit voor informatieve ouderbijeenkomsten of bijeenkomsten omtrent opvoedingsondersteuning.
 • Wij vragen ouders naar hun verwachtingen, wensen en ideeën tijdens de verschillende contactmomenten.
 • Wij bieden in ieder geval één keer per jaar jaarlijks een kindgesprek met de ouders aan. We informeren en voeren de dialoog met ouders over de observaties.
 • In onze peutergroepen met voorschoolse educatie krijgen de ouders bij de start van een nieuw thema een thema uitleg door de pedagogisch medewerkers waarbij de ouders gestimuleerd worden om thuis ouder-kindactiviteiten te realiseren die aansluiten bij het thema.

Uiteindelijk begint het partnerschap tussen ouders en opvoeders met open communicatie. Wees niet bang om vragen te stellen. Of je nu een ouder bent of een pedagogisch medewerker! Als je ergens over twijfelt of je zorgen maak; vraag om hulp en advies van de ander. Samen delen en samen weten zijn de sleutels tot een sterke en ondersteunende opvoedingsrelatie.

Gerelateerde artikelen