Home > Nieuws en activiteiten > Risicovol spelen, HOE? ZO!

pedagogiek-toegelicht

Risicovol spelen, HOE? ZO!

door onze pedagoog Sophie Burgers

Ken je dat gevoel? Je kind is aan het spelen en je bent steeds bang dat het zich pijn doet. Als opvoeder bescherm je je kind het liefst tegen alle gevaren die op diens pad komen. De vraag is, of je kind daarmee wel echt geholpen is. Door kinderen bloot te stellen aan aanvaardbare risico’s, ontwikkelen ze vaardigheden om veilig te spelen. We vertellen wat risicovol spel is en hoe je er zelf mee aan de slag kan!

Risicovol spel, wat is dat nu eigenlijk? Denk aan spannende, uitdagende en avontuurlijke vormen van spel, bijvoorbeeld:

 • Klimmen en balanceren, zoals op een klimrek in de speeltuin of op een boomstam in het bos.
 • Stoeien en rennen, zoals een potje worstelen met mama of tikkertje op het schoolplein.
 • Koken en bakken, zoals helpen met groente snijden of samen een cake bakken.
 • Spelen buiten je directe zicht, zoals in het speeltuintje om de hoek.

Bij dit spel bestaat er een kans op bijvoorbeeld vallen, stoten of struikelen waardoor je kind zich pijn kan doen. Dat klinkt misschien spannend en dat is het ook! Het liefst behoed je je kind voor elk gevaar. Het voordeel van risicovol spel is dat je kind leert om te gaan met risico’s.

Internationaal wetenschappelijk onderzoek laat zien dat risicovol spel goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren risico’s inschatten en trainen verschillende vaardigheden:

 • Sociaal-emotioneel
  Door risicovol spel vergroten kinderen hun onafhankelijkheid en zelfvertrouwen, daarnaast stimuleert het hun doorzettingsvermogen.
 • Motorisch
  Risicovol spel is belangrijk voor de ontwikkeling van balans, coördinatie en lichaamsbewustzijn.
 • Cognitief
  Door risicovol spel kunnen kinderen situaties en bijbehorende risico’s steeds beter inschatten en veiligere keuzes maken.
 • En voor kinderen het allerbelangrijkste, risicovol spel is leuk!

Hoe je risicovol spel kunt stimuleren? We geven je een aantal tips!

 • Ga er op uit! In bijvoorbeeld een natuurgebied, de speeltuin of in het bos, zijn volop mogelijkheden om uitdagend te spelen. Denk aan klimmen en klauteren, balanceren en vallen, stoeien, rollen en duikelen of rennen.
 • Gebruik andere materialen om mee te spelen! Spullen zoals autobanden, dozen, takken, emmers, planken of buizen nodigen kinderen uit om op een andere manier te bewegen dan ze gewend zijn. Het stimuleert avontuurlijk spel én het stimuleert de fantasie!
 • Geef kinderen meer zelfstandigheid! Laat je kind bijvoorbeeld eens zelf diens boterham smeren, helpen met koken of bak samen een taart. Hoe meer je kind hierin zelf mag uitproberen en oefenen, hoe meer het leert! Ook vrij spelen en ontdekken, zijn belangrijk. Laat je kind, als het er aan toe is, eens wat meer buiten je gezichtsveld spelen. Maak goede afspraken en geef je kind het vertrouwen.

Gerelateerde artikelen